Schitul Cioclovina de Sus

Schitul Cioclovina de Sus se află pe vârful cel mai înalt al muntelui Cioclovina.

Ne învăluim, în domoala unduire a pădurii, cu brazi înalţi ca nişte lumini astrale, cu coame conice, care par a străjui un atelier mineral al tăcerii, o fabuloasă omenie a naturii. Temperamentul vizual al reliefului tălmăceşte parcă însăşi înţelegerea pentru geografie a sufletului românesc: formele naturii par a se decupa în formele sufle­tului. Glasul cetinilor  cântă şi el într-una, întărind, apa­rent paradoxal, neclintirea acestei amuţiri secu­lare, farmecul acestor singurătăţi fără ecou şi pietatea meditaţiei totale.

După mai bine de o oră de mers pe poteca ce duce de la schitul de jos la cel de sus, în vârful muntelui Cioclovina stă o bisericuţă solitară, bătută de vânturi. 

Biserica are 7 m lungime şi 3 metri lăţime

 Biserica are 7 m lungime şi 3 metri lăţime. Este construită din piatră de sigă, spărturi de stâncă şi cărămidă mică. Spre miazăzi, printr-o uşă de lemn se intră într-un mic pronaos.

Pe o lespede de piatră, deasupra intrării în naos o inscripţie arată că biserica plantată în stâncă are hramul Schimbarea la Faţă şi a fost făcută de egumenul Nicodim (ctitor şi al Cioclovinei de jos), ajutat de marele serdar Pătru Obedeanu în anul 1714.

O inscripţie arată că biserica plantată în stâncă are hramul Schimbarea la Faţă

În 1841, arhimandritul Spiridon a acoperit biserica schitului şi a refăcut tâmpla cu icoanele.

Prin anul 1932 vieţuiau aici doi călugări, după cum mărturisea un bătran credincios macilor ce abia veniseră la Cioclovina de Jos.

Părăsită un timp îndelungat şi fiind în ruină (acoperişul stricat iar bolţile căzute), în 1940 a fost parţial restaurată şi acoperită cu şiţă de brad.

Din cele două chilii ce se mai aflau aici la începutul acestui secol nu a mai rămas nimic.

Din vechia tencuială nu se mai păstrase decât slabe urme ale frescelor de altădată.

De restaurarea acestui schit s-a îngrijit în vremurile noastre obştea Tismanei.

De restaurarea acestui schit s-a îngrijit în vremurile noastre obştea Tismanei

 Atunci  biserica a fost consolidată, acope­rişul refăcut iar interiorul împodobit cu o pictură în stil bizantin realizată de pictorul Grigore Popescu din Câmpulung Muscel.

  

Pictură în stil bizantin realizată de pictorul Grigore Popescu din Câmpulung Muscel

Tot acum s-a construit o casă de lemn, un mic adăpost pentru maica ce s-a retras în această pustiie din obştea Tismanei.

No tags for this post.

Related posts

Comments are closed.