Tatal nostru

Tatăl nostru care eşti în ceruri,

sfinţească-se numele tău,

vie împărăţia ta,

facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele,

dă-ne-o nouă astăzi

şi ne iartă nouă greşelile noastre

precum iertăm şi noi greşiţilor noştri

şi nu ne duce pe noi în ispită

ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea,

acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

No tags for this post.

Related posts

Comments are closed.