Înger, Îngeraşul meu

Înger, Îngeraşul meu
Ce mi te-a dat Dumnezeu
Roagă-te lui Dumnezeu
Pentru sufleţelul meu,

Totdeauna fii cu mine
Şi mă-nvaţă să fac bine,
Eu sunt mic, Tu fă-mă mare
Eu sunt slab, Tu fă-mă tare

În tot locul mă însoţeşte
Şi de rele mă păzeşte,
Totdeauna zi şi noapte
Până-n ceasul cel de moarte

Să mă curăţ de păcate
Îngeraş, trezeşte-mă!
Cruce, ocroteşte-mă!
Doamne, mântuieşte-mă!

Lumea noastră deci, în care
Cei mai mulţi au doar înfrângeri,
Plină este în toată clipa
De Dumnezeieştii Îngeri.

Şi îndeplinind porunca
De la Dumnezeu Prea Sfântul,
Unii dintre ei se-arata
Ca sa-i vadă şi Pământul.

Însă mii şi milioane
Nevăzuţi rămân mereu,
Stând pe oameni să-i înveţe
Vrerile lui Dumnezeu.

Ei se-arată numai celor
Miruiţi din Slavi Divine,
Care n-au venit pe lume
Să trăiască pentru sine.

Ci venit-au cu menirea
De la Dumnezeu Prea Înaltul,
Lepădându-se de sine
Să trăiască pentru altul.

Fiecărui stau de veghe
Câte unul zi şi noapte,
Şi ferice este acela
Care prinde-ale lui fapte

Ei ţes haine de lumină
Fiecăruia s-o poarte,
Pe pământ trăindu-şi viaţa
Cum şi dincolo de moarte.

Haine în care străluci-vom
Întru veşnicia vieţii
Precum stelele străluce,
Până-n zorii dimineţii.

Doamne, dă-mi spre ocrotire
Un Înger sfânt, Trimis Ceresc
Ca sub a lui aripa sfântă
În pace sa mă odihnesc.

Îngeraş, coboară lin
Lângă patul meu,
Somn uşor tu să-mi aduci
De la Dumnezeu.

Să adorm pe braţul tău
Dulce, drăgăstos
Până-n zori, când m-oi trezi
Dintr-un vis frumos.

Înger, Îngeraşul meu
Tu păzeşte-mă de rău
Şi du-mă la Dumnezeu!

Când seara tu te rogi copile,
Alături de măicuţa ta,
În jurul tău stau Îngeraşii,
Chiar dacă tu nu-i poţi vedea.

Când cânţi cântările frumoase
Ce Tatălui Ceresc ii plac,
Cu tine cântă Îngeraşii
Şi închinăciuni cu tine fac.

Ce fericiţi sunt Îngeraşii
Când tu eşti bun si silitor
Când cânţi şi când te rogi fierbinte
Ce mare-i bucuria lor.

Dar cât de mult se întristează
Când nu te rogi şi nu eşti bun,
Atunci se duc plângând la Domnul
Şi toate cu durere-i spun.

O, nu-ntrista pe Îngeraşii
Ce vin cu drag in jurul tău,
Ci cheamă-i să-ţi îndrume paşii
Să fii mai bun, mai bun, mereu.

Lumea lor de nu se vede
Nu înseamnă ca ea nu e,
Nici mireasma nu se vede
Dar din flori ea totuşi suie.

Chiar aşa e şi cu lumea
Îngerilor pe pământ
Ochii noştri nu văd Îngeri,
Printre noi, însă ei sunt!

Fiecare om în lume
Fiecare ins mereu,
Stă sub veghea ce i-o poartă
Îngerul lui Dumnezeu

Amin.

No tags for this post.

Related posts

Comments are closed.