Amplasament

 

Poziţie, aşezare geografică

Date generale asupra zonei

Localitatea Tismana este atestata prin Hrisovul din anul 1385 octombrie 3 de către domnitorul Dan I, iar în documentele veacurilor al XV-lea şi al XVI-lea (3 sept. 1841 şi 11 ian. 1585) găsim consemnat „oraşul de la Tismana”, ceea ce denotă o dezvoltare timpurie a unora dintre elementele constitutive ale societăţii urbane în acest perimetru.

Localitatea Tismana din judeţul Gorj, a fost mereu reşedinţa uneia dintre cele mai mari comune ale acestui judeţ şi a fost declarată oraş abia la data de 5 aprilie 2004, conform Monitorului Oficial Nr. 310 din 7.04.2004.

Aşa cum ne arată însemnele de pe stema oraşului, Mănăstirea Tismana reprezintă simbolul istoriei, covorul popular reprezintă simbolul artei tradiţionale meşteşugăreşti, cerbul este simbolul bogăţiei pădurilor şi munţilor noştri iar stâlpul de înaltă tensiune reprezintă simbolul principalei activităţi economice de importanţă naţională, producţia de energie electrică prin hidrocentralele Sistemului Hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana.

Poziţia geografică în România, în Oltenia şi în judeţ

Tismana este situată în sud-vestul României, în partea de nord-vest a judeţului Gorj, localitatea de reşedinţă a oraşului fiind localitatea Tismana, centrul civic având coordonatele: paralela 45° 03′ 02” emisferă nordică, meridian 22° 56′ 56” longitudine estică.

Oraşul se învecinează la est cu comuna Peştişani, la vest cu comuna Padeş, la sud-vest cu judeţul Mehedinţi, la sud cu comuna Godineşti iar la nord cu judeţul Hunedoara.

Localitatea de reşedinţă şi cele 10 sate aparţinătoare au o suprafaţă de 30778,79 ha şi o populaţie de 7578 locuitori.

Oraşul Tismana şi alte două sate, Sohodol şi Pocruia, aflate în vestul respectiv nord-vestul localităţii de reşedinţă, au fiecare o populaţie de peste l 000 locuitori. Două sate sunt mijlocii având între 501 şi 1000 locuitori (Costeni, Celei) iar celelalte şase sate, sunt sate mici având o populaţie sub 500 locuitori (Gornoviţa, Isvarna, Topeşti, Vâlcele, Vânăta şi Racoţi).

Oraşul face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi se află în nord-vestul regiunii.

Drumuri principale în nord-vestul Olteniei

Tismana este situată la 30 km faţă de municipiul Târgu-Jiu (reşedinţa judeţului Gorj) şi la 15 km, respectiv 90 km faţă de oraşele Baia de Aramă  şi Băile Herculane.  Este străbătută de drumul naţional 67D, Târgu-Jiu – Tismana – Baia de Aramă, drum modernizat, în lungime de 13,5 km pe raza oraşului, străbătând localităţile Vânăta, Tismana şi Celei. De la municipiul Drobeta Turnu Severin se poate ajunge la Tismana pe traseul Turnu Severin – Motru – Glogova – Apa Neagră – Tismana în lungime de 75 km.

Alte artere de circulaţie importante ce străbat localităţile oraşului Tismana:

- drumul judeţean DJ 672 Ciuperceni – Tismana – Peştişani, drum parţial modernizat care traversează localităţile Vâlcele, Topeşti, Gornoviţa, Pocruia, pe o lungime de 12,8 Km

-drumul judeţean DJ 672 A – din DN 67D – Tismana Mănăstire –modernizat, ce străbate  localitatea Tismana  de la sud spre nord, pe o lungime de 7 km.

- drumul  DC 125, Pocruia – Isvarna – Costeni – Celei – Racoţi, drum ne modernizat în lungime de 16 km.

-drumul  DC 129 Tismana -Vânăta, drum modernizat, în lungime de 3,2 km.

Lungimea reţelei de străzi, drumuri săteşti şi vicinale  cuprinse în teritoriul administrativ al oraşului Tismana este de 78 km, din care 50 % modernizaţi.

Aşezarea oraşului în Carpaţii Meridionali

Oraşul Tismana este aşezat la nord-vestul Podişului Getic, în depresiunea Tismana, având la vest depresiunea Padeş iar la est depresiunea Peştişani, depresiuni subcarpatice care se întind între Podişul Getic  şi Munţii Vâlcanului. Pornind din depresiunea Tismana spre nord, hotarele Tismanei cuprind toate formele de relief, de la câmpiile mici ale depresiunilor, la dealuri, creste şi şei, până la golurile alpine ale munţilor Vâlcan şi Godeanu.

Nord-vestul Podişului Getic

Prin relieful său variat şi bogat, Tismana reprezintă pentru turişti sau cercetătorii din domeniul mediului un izvor nesecat. Hotarele Tismanei se întind plecând de la 190-200 m faţă de nivelul mării în Câmpia Celeiului, până la peste 2000 m în Munţii Godeanu!

Poziţia zonei administrative a oraşului Tismana în judeţul Gorj

Nouă zone naturale protejate, trei monumente ale naturii şi o rezervaţie a biosferei, iată un scurt bilanţ.

Oraşul Tismana  are o suprafaţă de 30778,79 ha şi o populaţie de 7839 locuitori, localităţile componente fiind următoarele:

POCRUIA  atestare prin hrisov la 27 iun. 1387 ( 6895 )

VANATA atestare prin hrisov la  11 mai 1399

RACOTI atestare prin act la  12 nov 1463

TOPESTI atestare prin hrisov la  1470

SOHODOL atestare prin hrisov la  3 sept 1560

IZVARNA atestare printr-un pomelnic la  31 mai 1561

GORNOVITA si VALCELE sate legate de atestarea satului Topeşti, probabil o extindere a acestuia după 1500

CELEI şi COSTENI apar mult mai târziu pe hărţi, după dezvoltarea circulaţiei spre minele de arama de la Bratilovo (Mehedinţi)

Cum se ajunge la Tismana

Cu trenul

Daca sunteţi dintr-o localitate mai îndepărtată va trebui sa veniţi pana în gara Târgu-Jiu sau sa plecaţi cu trenul  din gara Targu-Jiu.

Autobuz

De la Autogara Targu-Jiu (care se afla alături de Gara CFR Târgu-Jiu) exista curse regulate care duc la Tismana sau care trec prin Tismana. Spre Mănăstirea Tismana pleacă de la autogara o cursa la ora 7 şi se întoarce la orele 13.30. Pe lângă cursele de stat exista mici firme de transport care au puncte de plecate/sosire Gara  Tismana – Bariera Bârseşti (cap DN 67-D ).

Maşina personală

Pe DN 67-D de la Targu-Jiu la Tismana sunt 30 km asfalt si 5 km ciment de la gara pana la mănăstire. Aveţi staţii de benzina la intersecţia Runcu, Peştişani , lângă liceu şi Tismana gară.

No tags for this post.

Related posts

Comments are closed.